EK HİZMETLER

ACİL DURUM TATBİKATI

Acil Durum Tatbikatı Nedir?

_

Acil durum tatbikatı, çalışanların herhangi bir acil durum sırasında nasıl davranmaları gerektiklerini bilmeleri açısından oldukça hayati bir önemi olan uygulamaların başında gelmektedir.

Acil durum meydana geldikten sonra panik yapılmaması ve kişinin oluşan acil durumdan korunabilmesi amacıyla yönetmeliklerin belirlediği aralıklarda tatbikat yapılması hayati öneme sahiptir.

acil durum tatbikatı

Acil Durum Tatbikatı ve Eğitimi

_

MADDE 13 –(1) (Değişik:RG-1/10/2021-31615) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olunması için işyerlerinde, ikinci fıkrada belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla belirlenen periyotlarla tatbikat yapılır, denetlenir
ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler alınır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat formu hazırlanır. Tatbikat formu hazırlanırken kullanılabilecek örnek form Ek-2’de yer almaktadır.
(2) (Ek:RG-1/10/2021-31615)
(1) Tatbikat 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki işyerleri için anılan Yönetmelik hükümlerine göre, diğer işyerleri için en geç yılda bir yapılır.
(3) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.
(4) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

Acil Durum Tatbikatı Eğitim Konuları

  • Acil durum nedir?
  • Alınabilecek önlemler nelerdir?
  • Meydana geldiğinde yapılacaklar nelerdir?
  • Acil durum sonrasında yapılacaklar nelerdir?
  • Acil durum yönetim planı nedir?
  • Acil durum yönetim planı gereğince yapılacaklar nelerdir?

Acil Durum Tatbikatı Eğitimi Ne Kadar Sürmektedir?

Eğitimlerimiz 4, 8 saat olarak da verilmektedir.

Acil Durum Tatbikatı Eğitim Nerede Gerçekleşir?

Acil Durum Tatbikatı Eğitim eğitimcilerimiz tarafından iş yerinizde veya kurumumuza ait eğitim salonlarında yapılabilmektedir.

Acil Durum Tatbikatı Eğitim Ücretleri

Acil Durum Tatbikatı Eğitim ücretleri hakkında detaylı bilgi için çevrimiçi durumda ise sağ alttaki menüden müşteri temsilcimize yazabilir, 0850 302 44 02 `yi arayıp Satış Temsilcimiz ile görüşebilir ya da satis@gelisimosgb.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Acil Durum Tatbikatı Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle 0850 302 44 02 numaramızdan veya satis@gelisimosgb.com.tr eposta adresimizden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

TEKLİF AL

Hizmetlerimizden Yararlanmak İçin Formu Doldurabilirsiniz

Bizimle iletişim geçerek hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. GELİŞİM OSGB‘nin profesyonel hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

    Gelişim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

    Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.