PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

KALDIRMA ARACI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

Kaldırma Aracı Periyodik Test ve Kontrolleri

_

İlgili yönetmelikler gereği vinçler, mobil vinçler, kule vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler kurulum ve kullanma koşulları açısından sürekli kontrol altında tutulması gereken iş ekipmanlarıdır. Çalışma ortamlarında kaldırma araçlarının yanlış ve kusurlu araçların kullanılması sonucu maalesef çok sayıda üzücü kaza olmaktadır.
Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılması güvenli çalışma koşulları gereği zorunlu olarak yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

İlgili mevzuat gereği periyodik kontroller en az yılda 1 kez yapılmalıdır.

Periyodik kontroller Makine mühendisleri, makine tekniker ve yüksek teknikerleri, Mekatronik, Elektrik Mühendisi veya Teknikerleri tarafından yapılmaktadır.

Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır.

Kaldırma Aracı Periyodik Test ve Kontrolleri

PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

Kaldırma Aracı
Periyodik Test ve Kontrolleri Hizmetlerimiz

Köprü Vinç Periyodik Kontrol

Tavan Vinç Periyodik Kontrol

Monoray Vinç Periyodik Kontrol

Pergel Vinç Periyodik Kontrol

Kule Vinç Periyodik Kontrol

Mobil ve Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrol

Caraskal Periyodik Kontrol

iş ekipmanı periyodik kontrol ve mauyene

Yük Asansörü Periyodik Kontrol

Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrol

Forklift Periyodik Kontrol

Halat / Sapan Periyodik Kontrol

Platform Periyodik Kontrol

Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrol

Tezgâhların Periyodik Kontrolü Periyodik Kontrol

Köprü Vinç Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde kullanılan ve sistem olarak hareket eden kaldırma taşıma ve iletme faaliyetlerini yerine getiren Köprü vinçlerin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrol yapılmalıdır.

Köprü vinçler 2′ye ayrılmaktadır.

1-Tek Kirişli Gezer Köprü Vinçler: Tek kirişli gezer köprü vinçler, bir kolon üzerinde tutunan ve ağır olmayan yükleri taşımak için kullanılan vinçlerdir. Genellikle kısa mesafeli alanlarda ve yüksek olmayan tavanlı işletmelerde daha sık kullanılır. Araba sistemleri tek yöne doğru hareket edildiğinde kullanılmaz.

2-İki Veya Daha Çok Kirişle Gezer Köprülü Vinçler: İki ve ya daha kolon üzerinde tutunan ve ağır olan yükleri taşımak için kullanılan vinçlerdir. Genellikle uzun mesafeli alanlarda ve yüksek tavanlı işletmelerde daha sık kullanılır. Eğer yük 10 tonu geçiyorsa bu vinçler genelde kullanılır.

Gezer Köprü Vinç Operatörü: Vincin genel kontrollerini yapar, vinç kurulumunda etkin rol oynar, rayları, emniyet kilitlerini kontrol eder, kancaları yüke takarak malzemelerin taşınmasını sağlar. Son olarak ise malzemelerin boşaltılmasını ve indirilmesini ve potanın temizlenmesini sağlamak, vinç operatör grevleri arasında yer almaktadır.

Tavan Vinç Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde kullanılan ve karşılıklı iki ray üzerinde çalışan kaldırma taşıma ve iletme faaliyetlerini yerine getiren Tavan vinçlerin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrol yapılmalıdır. Tavan vinçleri kendi aralarında 7 ‘ye ayrılır. Bunlar zincirli vinçler, özel vinçler, tehlikeli ortam vinçleri, endüstriyel vinçler, açık vinçler, proses vinçler ve tek halatlı vinçlerdir. İşletmelerde genelde tavan vinç operatörlük belgesi bulunmayan kişiler tavan vinçleri kontrol etmektedir. Normalde Milli Eğitim Bakanlığından onaylı tavan vinç operatörü belgesi alınmalıdır.

Tavan vinç kurs programı 05/04/2011 29 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu yüzdendir ki tavan vinç operatörlük belgesi olmayan çalışanlar işletmelerde tavan vinç kullanmasına izin verilmemelidir. İzin verildiği takdirde oluşabilecek her türlü kazadan iş veren birebir sorumlu olacaktır. Olabilecek iş kazalarının ve maddi para cezalarının önüne geçebilmek için iş veren tavan vinç kullanacak çalışanlarına tavan vinç operatörlük belgesi aldırması gerekmektedir. Tavan vinç operatörlük belgesi almak isteyen kişi minimum 18 yaşında olmalı ve en az ilk öğretim mezunu olması şartı aranmaktadır.

Bunlara ek olarak adli sicil kaydının temiz olması ve operatörlük yapmasına herhangi bir engel olmadığına dair sağlık raporu alması gerekmektedir. Tüm bu şartlar olgunlaştığında Milli Eğitim Bakanlığından akredite olan kuruluşlara 5 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, diploma fotokopisi ilk öğretim diploması ile başvurur ve kurs bitiminde sınavda başarılı olanlar tavan vinç operatörlük belgesini almaya hak kazanır eğer sınavda başarılı olamazlarsa tekrar sınava girme hakkına sahip olurlar fakat o sınavda da başarılı olamazlarsa tekrardan kursa gitmeleri gerekmektedir.

Monoray Vinç Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde kullanılan ve tek bir ray üzerinde ileri geri yönde çalışan kaldırma taşıma ve iletme faaliyetlerini yerine getiren Monaray vinçlerin periyodik kontrol ile ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Pergel Vinç Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde kullanılan ve pergel gibi dairesel olarak çalışan kaldırma taşıma ve iletme faaliyetlerini yerine getiren Pergel vinçlerin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrol yapılmalıdır. Pergel vinçler iki ana başlık altında toplanırlar. Bunlar kolon tip pergel vinçler ve askı/duvar tip pergel vinçlerdir. Kolon tip pergel vinçlerde kendi aralarında üçe ayrılmaktadırlar. İlki motorlu olup ve maksimum 360 derece döner tip olanlardır. Bunların kapasitesi 250 kilogram ile 5000 kilogram arasında değişim göstermektedir. Bunlar yükseğe kaldırmada bazı avantajlar sağlamaktadırlar.

Çevresel olmamakla beraber bölgesel kullanıldıklarında ekonomiktirler. İkincisi manuel maksimum 270 derece döner pergel vinçlerdir. .Bunların da kapasitesi 250 kilogram ile 5000 kilogram arasında değişim göstermektedir. Yine bunlarda yükseğe kaldırmada avantajları olduğu gibi bölgesel kullanımlarda ekonomiktirler. Üçüncüsü üstten destekli manuel maksimum 270 derece döner pergel vinçlerdir. Bu da döner tip olması sebebiyle 270 derecelik çapta çalışmaya imkan sağlar.

Yükseklik sorunu olmadığı zamanlarda da kolonlara üsten bağlanma imkanı tanır. Yukarıda bahsettiğimiz pergel vinçler kolon tip pergel vinçlerdi. Birde askı/duvar tip pergel vinçler bulunmaktadır. Bunlarda kendi aralarında ikiye ayrılmaktadır. Birincisi manuel/maksimum 180 derece pergel vinçtir. Bina yüzeylerine bağlanabilir buda açık olmayan alanlarda alan kayıplarını önler. Kapasiteleri 250 kg ile 5000 kg arasında değişiklik göstermektedir.

Yükseğe kaldırmada avantajlar sağlar. Bölgesel kullanıldıklarında ekonomik çözümleri yer verirler. Döner tipte olduklarından ötürü 180 derecelik çalışmalara imkan tanırlar. İkincisi manuel/maksimum 180 derece üstten destekli pergel vinçlerdir. Yine kapasiteleri 250 kg ile 5000 kg arasında değişmektedir. Bina yüzeylerine bağlanabilmelerinden ötürü açık olmayan alanlarda kayba gidecek olan alanları önlerler. Yükseğe kaldırmada avantajlar sağlamakla beraber bölgesel kullanıldıklarında ekonomik çözümlere yer verirler. Yüksekliğin sorun olmadığı yerlerde kolona üsten destek bağlantı durumu sağlarlar.

Kule Vinç Periyodik Kontrol

Özellikle İnşaat gibi yapı işlerin de kullanılan ve sınırlandırılmış dairesel alan içinde çalışan kaldırma taşıma ve iletme faaliyetlerini yerine getiren Kule vinçlerin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Kule vinçler gemilerin yapıldığı tersanelerde kullanılmaya başlamasında getirdiği kolaylık ile inşaat sektörüne ilham vermiş ve uzun yıllardır inşaat sektöründe de kullanımı devam etmektedir. Çok basit bir tasarım olmasına rağmen iş gücünü çok azaltmış daha güvenli ve ekonomik bir çalışma ortamı yaratmıştır. Kule vinçlerde bom adı verilen yatay bir sistem vardır. Bunun yatayda kalan kısa kısmına yük konulur diğer kısmı uzun olarak bırakılır.

Kule vinç en uzak mesafede en çok 1 ton yük taşıyabilmektedir. Bunun üzerinde ki daha ağır taşınacak yükler kulenin gövdesinde taşınması gerekir. En ağır yükler kule gövdesinde taşınmaktadır. Çok rüzgarlı zamanlarda, fırtınalarda kule vinçler kullanılmamalıdır. Kule vinçlerde başarılı çalışmaları gören bazı yerli firmaları da başarılı kule vinçler üretmiştir. Vinç sektöründe Çin piyasa fiyatlarını düşürmesine rağmen Türkiye hem daha kaliteli ve hem orta fiyat politikasıyla dünya üzerindeki yerini korumaktadır.

Eskilerde müteahhitler birbirlerine arabaları ile üstünlük kurmaya çalışırken bugünlerde sahip oldukları kule vinçler arabalarının yerini almaya başladı. Türkiye’de şu anda ortalama 1550 taneye yakın kule vinç bulunmaktadır. Bu sayı diğer ülkelere bakıldığında çok az olduğu gözlemlenmektedir. Nüfusu Türkiye’nin 3 te 2si olan İtalya’da bile bir yılda iç piyasaya 3000 tane kule vinç satılmaktadır.

Mobil ve Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrol

İnşaat, alt yapı üst yapı vb. işler de kullanılan ve ihtiyaç dahilinde konum değiştirebilen Mobil ve Araç Üstü Vinç periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Caraskal Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde düşük kapasiteli yüklerin dizaynların da kullanılan zincir mekanizmaları vasıtası ile kaldırılması ve iletilmesinde rol alan caraskalların periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Yük Asansörü Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde yüklerin dizaynların da kullanılan halat mekanizmaları vasıtası ile kaldırılması ve iletilmesinde rol alan Yük Asansörlerinin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Forklift Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde yüklerin dizaynların da kullanılan hidrolik sistem mekanizmalarının elektrikli va ya içten yanmalı motor vasıtası ile tahrik edilip elde edilen hareket ile kaldırılması ve iletilmesinde rol alan Forklift periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır. Forkliftler harekete geçerken enerji yada yakıt gereksinimleri olmaktadır.

 

Bu gereksinimlere göre de 4 çeşide ayrılır.

1-LPG’li Forkliftler: Öncelikle çatalların yerde olması gerekmektedir, sonra el frenine bakılır eğer el freni çekiliyse vites boşa alınır. Forklift üzerinde iki tane lpg tüpü bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesinin vanası açılır ve kontak anahtarı ile kontak açılarak motor çalıştırılır. Sıcaklık 90 C yi bulduğunda çatallar kaldırılır ve forklift harekete başlar.

2-Hidrolik Şanzımanlı Forkliftler: Yine çatalların yerde olmasına dikkat edilmelidir. El freni çekili ve gaza basılmadığında vites gidilecek yöne doğru hareket ettirilmelidir. Peşi sıra çatallar kaldırılmalı ve benzinli ise kontak açılıp marşa basılmalı dizel ise motor ısıtıldıktan sonra marşa basılmalı ve harekete geçilmelidir.

3-Mekanik Şanzımanlı Forkliftler: Çatalların yerde olduğu kontrol edildikten sonra motor çalıştırılmalı ve debriyaja basıp forkliftin gideceğe yöne doğru vitese takıp benzinli ise kontak açılıp marşa basılmalı eğer dizelse motor ısınana kadar beklenip yavaşça debriyajdan ayak çekilerek gaza basılmalıdır.

4-Elektrikli Forkliftler: Çatalların yerde olduğu ve akümülatör fişi yerinde olduğu kontrol edildikten sonra kontak anahtarı açılarak marşa basılmalıdır. Bu arada el freni boşa alınır ve vites gidilecek yöne doğru hareket ettirilir. Çatallar da yerden kaldırıldıktan sonra dikkatli bir şekilde hız pedalına basılır.
Forkliftlerde park yapılması anında forklift özelliklerine göre bazı önlemler alınmalıdır.
El freni çekilir ve vites boşa alınır.
Motor durdurulur ve kontak anahtarı çıkartılır.
Lpg’
li forkliftlerde tüp ateşe yaklaştırılmamalıdır, elektrikli forkliftlerde ise akü kafası çıkarılıp şarj edilmesi gerekmektedir.
Son olarak çatallar yere indirilir ve forklift eğimli bir yerde ise takozlar desteklenip eğim yönüne ters yönde vites takılmalıdır.
Lift ve Transpalet Periyodik Kontrolü,


Fabrika ve tesislerde yüklerin dizaynların da kullanılan hidrolik sistem mekanizmalarının elektrikli vaya manuel olarak oluşturulan kuvvet ile tahrik edilip elde edilen hareket ile kaldırılması ve iletilmesinde rol alan Lift ve Trans palet periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Halat/Sapan Periyodik Kontrol

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; Halat / Sapanlar, yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

 

Halat / Sapanların periyodik kontrolleri yetkili personellerimiz tarafından yapılmakta ve uygunluk sağlanması halinde ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir.

Tarafımızca verilen raporlar, ÇSGB denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

Platform Periyodik Kontrol

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre standartlarda aksi belirtilmediği sürece, Platformlar, Asılı Erişim Donanımı, Sütunlu Çalışma Platformları ve Yükselebilen Seyyar İş Platformları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, dinamik deneyde ise 1,1 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte dayanıklılık ve yeterlikleri bir yılı aşmayan sürelerle kontrol edilir.

 

Platform periyodik kontrolü ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak konusunda uzman makine mühendislerimiz tarafından yapılır.
Kapasitesinin altında kullanılacak platformlarda beyan edilen kaldırılacak azami yük, işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.

 

Firmamız merkezi Büyükçekmece ve çevresinde Beylikdüzü, Esenyurt, Kıraç, Çatalca, Hadımköy, Hoşdere, Avcılar, Haramidere, Selimpaşa, Silivri, Arnavutköy, İkitelli, Altınşehir ile Çorlu, Çerkezköy, Tuzla, Gebze vb. sanayi bölgeleri olmak üzere, müşterilerimizin talebi doğrultusunda İstanbul, Marmara Bölgesi ve Türkiye’nin her ilinde Platform Periyodik Kontrol ve Muayene hizmetlerini gerçekleştirebilir durumdadır.

Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrol

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; Yürüyen Merdivenler, yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

 

Yürüyen Merdivenlerin periyodik kontrolleri yetkili personellerimiz tarafından yapılmakta ve uygunluk sağlanması halinde ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir.

 

Tarafımızca verilen raporlar, ÇSGB denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

Tezgâhların Periyodik Kontrolü

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve bu kanuna göre hazırlanmış “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ tezgahların periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

 

TSC olarak, bu yönetmelik ve yönetmelikte atıf yapılan Ulusal, Uluslararası standartlara göre “makinaların ve tezgahların periyodik kontrollerini” yapmaktayız.

Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrol

Yüksek yapılarda dış cepheye tesis edilen yüklerin veya insanların taşınması amacı ile kullanılan Dış cephe asansörleri periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Ek-III – Bakım, Onarım Ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar

1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

 

Kaldırma Aracı Periyodik Test ve Kontrolleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle 0850 302 44 02 numaramızdan veya satis@gelisimosgb.com.tr  eposta adresimizden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. 

TEKLİF AL

Hizmetlerimizden Yararlanmak İçin Formu Doldurabilirsiniz

Bizimle iletişim geçerek hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. GELİŞİM OSGB‘nin profesyonel hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

    Gelişim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

    Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.