EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU EĞİTİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi Nedir?

_

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde-4’de

‘Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. ‘ açıklaması yer almaktadır. Bu bağlamda 50 ve üstü çalışanın bulunduğu yerlerde tehlike sınıfına göre ‘İSG Kurul Toplantısı’ yapılmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi

_

İşverenin yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 6.ncı maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır.

(3) Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

(4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitim Konuları

 • Kurulun görev ve yetkileri,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 • Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 • İş hijyeninin temel ilkeleri,
 • İletişim teknikleri,
 • Acil durum önlemleri,
 • Meslek hastalıkları,
 • İşyerlerine ait özel riskler,
 • Risk değerlendirmesi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimi Ne Kadar Sürmektedir?

Eğitimlerimiz 2, 4, 6 saat olarak verilebilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimi Nerede Gerçekleşir?

İş sağlığı ve güvenliği kurul eğitimi eğitimcilerimiz tarafından iş yerinizde veya kurumumuza ait eğitim salonlarında yapılabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimi Ücretleri

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ücretleri hakkında detaylı bilgi için çevrimiçi durumda ise sağ alttaki menüden müşteri temsilcimize yazabilir, 0850 302 44 02 `yi arayıp Satış Temsilcimiz ile görüşebilir ya da satis@gelisimosgb.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle 0850 302 44 02 numaramızdan veya satis@gelisimosgb.com.tr eposta adresimizden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

TEKLİF AL

Hizmetlerimizden Yararlanmak İçin Formu Doldurabilirsiniz

Bizimle iletişim geçerek hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. GELİŞİM OSGB‘nin profesyonel hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

  Gelişim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

  Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.