PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

BASINÇLI KAP PERİYODİK KONTROLÜ

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü

_

İş Güvenliği yönünden yapılması gereken; Topraklama Test ve Kontrolleri, Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti Gelişim OSGB & Ölçüm Laboratuvarı olarak bünyemizde gerçekleştirilmektedir.

İlgili mevzuat gereği periyodik kontroller en az yılda 1 kez yapılmalıdır.

Periyodik kontroller Makine mühendisleri, makine tekniker ve yüksek teknikerleri, Mekatronik, Elektrik Mühendisi veya Teknikerleri tarafından yapılmaktadır.

Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır.

basınçlı kapların periyodik kontrolleri

PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

Basınçlı Kap Periyodik Kontrol Hizmetlerimiz

Buhar Kazanı

Kalorifer Kazanı

Kızgın Yağ Kazanı

Boyler

Kompresör

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü

Hava Tankı

Genleşme Tankı

Hidrofor

Otoklav

Emniyet Valfi

Buhar Kazanı Periyodik Kontrol

Kauçuk , Karton, tekstil v.b. Fabrikalarda proseste kullanılan buharı hazırlamak maksadı ile tesis edilen Buhar Kazan’ının periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Hava Tankı Periyodik Kontrol

Fabrikalarda , tesislerde v.b.işletmelerde kompresör tarafından üretilen basınçlı havanın her an kullanıma hazır tutulmak maksadı ile depo edildiği hava tankı’nın periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol

Fabrikalarda , konutlarda, otellerde v.b.yapılarda ısıtma veya proses amaçlı kullanılacak olan suyu istenilen şartlara ulaştırmak için tesis edilen kalorifer kazanı’ın periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Genleşme Tankı Periyodik Kontrol

Fabrikalarda , tesislerde, otellerde, konutlarda v.b. yapılarda kalorifer kazanı, hidrofor pompaları gibi sistemlerde emniyet unsuru olarak kullanılan genleşme tankı’nın periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Kızgın Yağ Kazanı  Periyodik Kontrol

Karton, tekstil v.b. Fabrikalarda proseste kullanılan yağı istenilen koşullara getirmek için tesis edilen Kızgın Yağ Kazanı periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Hidrofor Periyodik Kontrol

Fabrikalarda , tesislerde, otellerde, konutlarda v.b. yapılarda kulanılan suya belirli basınç kazandırılarak yüksek noktalara ulaşmasını sağlayan hidrofor’un periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Boyler Periyodik Kontrol

Fabrikalarda , konutlarda, otellerde v.b.yapılarda kalorifer kazanları tarafından istenilen koşullara getirilmiş suyun belirli bir süre aynı koşullarda her kullanıma hazır bir şekilde bekletildiği sistem olan Boylerin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Otoklav Periyodik Kontrol

Kauçuk v.b Fabrikalarda , kauçuğa veya işlem prensibinin uygun olduğu başka bir malzemeye istenilen şeklin kalıcı olarak verilmesi maksadı ile buhar altında pişirildiği Otoklavla’rın Periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Kompresör Periyodik Kontrol

Fabrikalarda , tesislerde v.b.işletmelerde basınçlı hava üretimi için tesis edilen kompresörlerin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır

Emniyet Valfi Periyodik Kontrol

Hava tankları, genleşme tankları, kalorifer ve buhar kazanları gibi basınç üreten veya belirli bir basıncı içinde barındıran sistemleri emniyet altına almak maksadı ile bu sistemlerde emniyet unsuru olarak kullanılan Emniyet valfi kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri

İş yerinde basınçlı kapların (kazan, kompresör, hidrofor, otoklavların vb.) periyodik kontrol belgesi olmalıdır. Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az 3 ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve her halde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir raporda belirtilir ve bu raporlar iş yerinde saklanır.

 

Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle 0850 302 44 02 numaramızdan veya satis@gelisimosgb.com.tr eposta adresimizden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. 

TEKLİF AL

Hizmetlerimizden Yararlanmak İçin Formu Doldurabilirsiniz

Bizimle iletişim geçerek hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. GELİŞİM OSGB‘nin profesyonel hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

    Gelişim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

    Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.