PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

ELEKTRİK KONTROLLERİ

Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü

_

Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine topraklama denilmektedir. Topraklama sistemleri, elektrik kullanılan tesislerde hayati öneme sahip ihmal edilmemesi gereken, doğru şekilde doğru kişiler tarafından doğru zamanda yapılması gereken bir sistemdir.

İlgili mevzuat gereği periyodik kontroller en az yılda 1 kez yapılmalıdır.

Periyodik kontroller Makine mühendisleri, makine tekniker ve yüksek teknikerleri, Mekatronik, Elektrik Mühendisi veya Teknikerleri tarafından yapılmaktadır.

Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır.

elektrik iç tesisat periyodik muayene

PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

Elektrik Kontrol Hizmetlerimiz

Elektrik Panolarının Kontrolü

Genel Topraklama Ölçümü

Termal Kamera Ölçümü

Jeneratör Topraklama Ölçümü

elektrik tesisatı periyodik kontrol ölçümü

Paratoner Topraklama Ölçümü

Elektrik Trafosu Yağ Testi

Katodik Koruma Ölçümü

Harmonik Ölçüm

Elektrik Panolarının Kontrolü

Elektrik panosu periyodik kontrolü, ilgili yönetmelikler ve standartlar doğrultusunda belirtilen kontrol kriterlerine göre gerçekleştirilmelidir. Gözle kontroller (pano gövdesi fiziki ve mekanik kontroller, pano içi ekipmanların kontrolü, kablo ve iletkenlerin kontrolü vb.) ve fonksiyon kontrolleri (kaçak akım rölesi testleri, termal kamera ölçümleri, topraklama ölçümleri, ana iletken kesit kontrolü vb.) kriterler arasında yer almaktadır.

Paratoner Topraklama Ölçümü

Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir defa ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 343, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük MAdde:57)

Genel Topraklama Ölçümü

Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmış kısımları uygun bir şekilde topraklanacaktır.

Alternatif veya doğru akımla çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin uygunluğu yılda bir defa direnç ölçümü yapılarak kontrol edilerek belgelendirilecektir.

 

Elektrik Trafosu Yağ Testi

Elektrik akımına ait olan yüksek gerilimi, hizmet edeceği amaca uygun olarak azaltan veya yükseltebilen cihazlara transformatör denir. Elektrik sistemlerinin kalbi olan bu yapıların belli aralıklarda bakımlarının yapılması gerekir.

Termal Kamera Ölçümü

Termal kamera ölçümleri tesislerin elektrik ve mekanik sistemlerinde yapılmakta olup ölçüm esnasında sistemlere herhangi bir müdahale söz konusu olmamakta ve ölçümün tamamı sistemin normal çalışmasına devam ederken yapılmaktadır.

 

Endüstriyel tesislerde termal kameranın bakım amacıyla kullanılması başta düşük maliyetli son derece etkin bir Kestirimci/Koruyucu Bakım sağlamanın yanı sıra söz konusu işletmelerdeki potansiyel tehlikeleri belirleyerek yangın ve diğer riskleri azaltmakta böylece emniyetin artmasını sağlamaktadır.

 

Tesislerin elektrik ve mekanik sistemlerinde uygulanan termal kamera ölçüm çalışmaları, çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan problemli elemanların kolaylıkla ve anında tespit edilmesini sağlayarak beklenmedik duruşları önlemektedir. Bu durum, işletmenin hem bakım planlarının daha iyi yapılmasını hem de üretim kayıplarının azalmasını sağlamaktadır

Katodik Koruma Ölçümü

Katodik koruma bir tür metal koruma sistemi demektir. Sıvı ya da toprak içindeki metaller çeşitli nedenle yıprandıkça işlevini kaybeder. Bu da hem çevresel açıdan zararlara hem de büyük kazalara eden olabilmektedir. Bu nedenle de katodik koruma testleri ile kullanılan araçların güvenliği sağlanmaktadır. Bu tür korum sistemlerinin kullanıldığı birçok alanda en yaygın kullanım alanı petrol tesisleridir. Bunun dışında kullanılan çalışma alanları arasında içme suyu dağıtım tesisleri, doğalgaz dağıtım tesisleri, toprak seviyesi ve üstündeki sıvı depolama tanklarının iç kısımları, yangın sistemleri, kanalizasyon sistemleri, iskele çelik kazıkları, rıhtım çelik kazıkları ve gemilerin dış yüzeyleri de yer almaktadır.

Hayati tehlike arz eden yerlerde çalışılması nedeni ile kullanılan maddelerin kontrolsüz kalması sonucu ölümler dahil birçok kazanın olabilmesi nedeni ile bu tür çalışma alanlarında katodik koruma da önem kazanır.

 

Özellikle toprak altında oluşan hasarların onarım ve tamiratı büyük maliyeler ve uzun zamanlar alabileceği için bu tür koruma sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. Katodik koruma testinin yapılmasının nedeni de sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmekten geçmektedir.

 

Katodik koruma elektrokimyasal akımla yer aldığı metali korumayı amaçlamaktadır. Yani bir anlamda elektrik akımına ihtiyacı var demektir. Eğer akım kesilirse çalışma alanlarındaki metaller korozyona uğrayarak kazaların oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle bu testlerin yapılması gerekmektedir. Oluşabilecek kazaları engellemek için de bu tür testlerin belli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir.

Jeneratör Topraklama Ölçümü

Elektrikli işletme araçlarının ( jeneratör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b. ) aktif olmayan ( normal işletmede gerilim altında olmayan ) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir. Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla ( toprak elektrotları ) yapılır.

Harmonik Ölçüm

Üretilen ve tüketicilere sunulan enerji kaynağının, elektriğin; devamlı, hesaplı ve kaliteli olması istenir. Kaliteli elektrik dediğimiz zamanda aklımıza gelmesi gereken sabit şebeke frekansı ve genliği sabit, saf sinüsodial şekilli uç gerilimidir. Sisteme bağlı bazı elemanlar bu talep edilen saf sinüsodial şeklin bozulmasına neden olabilecek karakterde olabilirler. Saf sinüsodiallikten sapmalara genel olarak harmonik denilen bileşenler ile tanımlanmaktadır.

Elektrik Tesisatı Periyodik Test ve Kontrolleri

Elektrik Kontrolleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle 0850 302 44 02 numaramızdan veya satis@gelisimosgb.com.tr eposta adresimizden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. 

TEKLİF AL

Hizmetlerimizden Yararlanmak İçin Formu Doldurabilirsiniz

Bizimle iletişim geçerek hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. GELİŞİM OSGB‘nin profesyonel hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

    Gelişim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

    Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.