EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Risk Analizi Hazırlanması

_

6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu`na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “risk değerlendirme/ risk analizi” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Risk Değerlendirmesi, sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan olası tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak için yapılan çalışmaların bütünüdür.

risk değerlendirme raporu hazırlanması

Risk Analizinin Yenilenme ve Geçerlilik Süresi Kaç Yıldır?

_

Risk Analizlerinin; az tehlikeli işyerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren işyerleri için 4, çok tehlikeli işyerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Konularında uzman Gelişim OSGB İş Güvenliği Uzmanı ve/veya İşyeri Hekimi’nin ekip çalışmaları eşliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (RG,Sayı:28512, 29 Aralık 2012) esas alınarak işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi; bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları Risk Analizi/Risk Değerlendirme Raporu şeklinde hazırlanır ve işverene sunulur.
Müşterilerimize ait işletmelerde tüm tehlike ve riskler yazılı ve görsel olarak tespit edilir ve Risk Analiz Raporu olarak hazırlanır. Risk Değerlendirmesi sadece yasal bir gereklilik olarak görülmemeli; raporlamalar sonucunda İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının önleneceği ve işletmenin geleceği için büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Türkiye genelinde sadece 2010 yılında kayıtlı 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana gelmesi ve 1454 çalışanın İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmiş olması Risk Değerlendirmesi yaptırmanın ve hayata geçirmenin zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde ortalama her gün 172 iş kazası meydana gelmekte; her gün iş kazaları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmekte, 6 kişi de sürekli iş göremez hale gelmektedir. Bu sebeple, iyi hazırlanmış bir Risk Değerlendirme Raporu ile önlemler alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturulmak suretiyle işletmelerin kayıpları önlenecek, sağlık ve tazminat giderleri azalacak, üretim ve hizmetlerde kalite artacaktır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Gereğince İşverenlerin Risk Değerlendirmesi Sorumluluğunun Temel Esasları

1- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
d) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

2- İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

3- İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

4- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Eğitim Kapsamı Ve Konuları Nelerdir?

• Risk Kavramı
• Risk ve Tehlike
• ISO 9001:2015 Risk Temelli Yaklaşım
• Risk Değerlendirmesi
• Amaç ve faydaları
• ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı
• Risk Yönetimi
• Finansal Riskler
• Operasyonel Riskler
• Stratejik Riskler
• Dış Çevre Riskleri
• Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Çerçevesi
• İletişim ve Görüş Alışverişi
• Kapsamın Oluşturulması
• Risk Değerlendirmesi
• Risk İyileştirme
• İzleme ve Gözden Geçirme
• Risk Analizi Yöntemleri
• Risk Analizi
• Risk Değerlendirme Teknikleri
• Risklerin Önceliklendirilmesi
• Çözüm Uygulamaları
• İzleme ve Gözden Geçirme
• Süreç Yönetimi
• Temel Kavram ve Tanımlar
• Toplam Kalite Yönetimi, Yalın Yönetim, Mükemmelliyetçi Yaklaşımda Süreç Yönetimi
• Süreç Hiyerarşisi, Makro-Alt Süreçler
• Yönetimsel, Operasyonel, Destek Süreçler Yapılanması
• Süreç Performans Göstergeleri, Ölçme-Değerlendirme
• Süreç İyileştirme Yöntemleri

Risk Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi Ne Kadar Sürmektedir?

Eğitimimiz 4-8 saat sürmektedir.

Risk Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi Nerede Gerçekleşir?

Risk değerlendirme raporu eğitimi eğitimcilerimiz tarafından iş yerinizde veya kurumumuza ait eğitim salonlarında yapılabilmektedir.

Risk Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitim Ücretleri

Risk değerlendirme raporu hazırlama eğitimi ücretleri hakkında detaylı bilgi için çevrimiçi durumda ise sağ alttaki menüden müşteri temsilcimize yazabilir, 0850 302 44 02 `yi arayıp Satış Temsilcimiz ile görüşebilir ya da satis@gelisimosgb.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Risk Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle 0850 302 44 02 numaramızdan veya satis@gelisimosgb.com.tr eposta adresimizden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

TEKLİF AL

Hizmetlerimizden Yararlanmak İçin Formu Doldurabilirsiniz

Bizimle iletişim geçerek hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. GELİŞİM OSGB‘nin profesyonel hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

    Gelişim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

    Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.