EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Acil Durum Planı Nedir?

_

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’te belirtildiği üzere: 

Acil Durum Planı
MADDE 7 –(1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

acil durum eylem planı hazırlama eğitimi

Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım

_

MADDE 11 – (1) İşveren;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Tahliye

MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;
a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.
b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.
(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

Acil Durum Planı Hazırlanması Ne Kadar Sürer?

İşyerinizin faaliyet alanı, iş hacminin büyüklüğü, çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü gibi kriterlere bağlı olarak hazırlık süresi 1 haftadan 1 aya veya daha fazlasına kadar sürebilir.

Acil Durum Planı Hazırlama Eğitimi Amacı Nedir?

Eğitimin amacı işletmeler için acil durum meydana getirebilecek olayların belirlenerek bu acil durumlara karşı işletme için Acil Durum Eylem Planı Hazırlama, bu planın çalışan personele ve ekiplere anlatılarak uygulamalı tatbikatlar yapabilmek.

Acil Durum Planı Hazırlama Eğitimi Kapsamı ve Konuları

• Acil durum örgütlenmesi
• Acil durum yönetim merkezinin oluşturulması
• Görev, yetki ve sorumluluklar
• Eylem planları
• Tahliye ve toplanma yöntemi
• Haberleşme ve iletişim yöntemi
• Acil durum senaryolarının Hazırlama
• Faaliyetin durdurulması ve başlatılması

Acil Durum Planı Hazırlama Eğitim İçerikleri

• Afet ve Acil Durum Eğitimleri
• Temel Acil Durum Eğitimi
• İleri Acil Durum Eğitimi
• Acil Durum Ekip Lideri Eğitimi
• Acil Durum Koordinatörü Eğitimi
• Söndürme Ekibi Eğitimi
• Kurtarma Ekibi Eğitimi
• İlkyardım Ekibi Eğitimi
• Emniyet Ekibi Eğitimi
• Ekip Liderliği Eğitimi
• Temel Kurtarma Eğitimi
• İleri Kurtarma Eğitimi
• Kurtarma Ekibi Eğitimi

Acil Durum Planı Hazırlama Eğitimi Ne Kadar Sürmektedir?

Eğitimimiz 4-8 saat sürmektedir.

Acil Durum Planı Hazırlama Eğitimi Nerede Gerçekleşir?

Acil Durum Planı Hazırlama Eğitimi eğitimcilerimiz tarafından iş yerinizde veya kurumumuza ait eğitim salonlarında yapılabilmektedir.

Acil Durum Planı Hazırlama Eğitimi Ücretleri

Acil Durum Planı Hazırlama Eğitimi ücretleri hakkında detaylı bilgi için çevrimiçi durumda ise sağ alttaki menüden müşteri temsilcimize yazabilir, 0850 302 44 02 `yi arayıp Satış Temsilcimiz ile görüşebilir ya da satis@gelisimosgb.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Acil Durum Planı Hazırlama Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle 0850 302 44 02 numaramızdan veya satis@gelisimosgb.com.tr eposta adresimizden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

TEKLİF AL

Hizmetlerimizden Yararlanmak İçin Formu Doldurabilirsiniz

Bizimle iletişim geçerek hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. GELİŞİM OSGB‘nin profesyonel hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

    Gelişim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

    Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.